1

เข้าสู่ระบบ E-Learning

 

ประกาศ

นักศึกษาสามารถสอบเก็บคะแนนในแต่ละครั้งเพิ่มได้อีก 1 รอบ เก็บคะแนนรอบที่ได้สูงสุด ยกเว้นการสอบปลายภาค

================================================

คะแนนในระบบ E-Learning

1. แบบฝึกหัด 20 คะแนน

2. สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 15 คะแนน

3. สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 15 คะแนน

4. สอบกลางภาค คะแนนเต็ม 20 คะแนน

5. สอบปลายภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

=============================================================

นักศึกษาที่ยังไม่มีรหัส E-Learning หรือเข้าระบบไม่ได้โปรดติดต่อ Admin แต่ละวิทยาลัย

=============================================================

การสมัครสมาชิก E-Learning ไทยเทค

    E-Learning ไทยเทค สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาและอาจารย์ในเครือไทย-เทคเข้าใช้งานเท่านั้น โดยสมัครสมาชิกผ่าน Admin ของแต่ละวิทยาลัย

*************************

 


1

เข้าสู่ระบบ E-Learning