1

เข้าสู่ระบบ E-Learning

======================================================================================

นักศึกษาที่ยังไม่มีรหัส E-Learning โปรดติดต่อ Admin แต่ละวิทยาลัยเพิ่มรหัสให้

นักศึกษาที่เข้าระบบ E-Learning ไม่ได้แล้วแก้ปัญหาจากระบบ E-Mail ไม่ผ่าน โปรดติดต่อ Admin แต่ละวิทยาลัยแก้ปัญหาได้

======================================================================================

1

 

การสมัครสมาชิก E-Learning ไทยเทค

    E-Learning ไทยเทคนี้ สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาและอาจารย์ในเครือไทย-เทคเข้าใช้งานได้เท่านั้น โดยมีวิธีการสมัครสมาชิกดังนี้

*************************

เปิด E-Mail ของนักศึกษาที่ใช้งานได้เตรียมรอไว้ก่อน เพราะระบบ E-Learning จะส่ง Link ยืนยันสมาชิกมาให้โดยอัตโนมัติในทันทีที่สมัคร และโปรด Link ยืนยันทันทีและเข้าสู่วิชาของนักศึกษาเลย

*************************


1. Link มาที่หน้าเวป E-Learning ไทยเทค และคลิกที่ สมัครสมาชิก ดังรูป

               1

2. จะได้ฟอร์มสำหรับสมัครเป็นสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ข้อมูลที่กรอกมีลักษณะดังนี้

- ชื่อผู้ใช้เป็นการกำหนด UserName เอง หรือ กำหนดชื่อผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ใช้ตัวเล็กทั้งหมด อาจจะมีตัวเลขต่อท้ายด้วยก็ได้ ห้ามเว้นวรรค

- รหัสผ่าน เป็นการกำหนดรหัสผ่านเอง ซึ่งรหัสผ่านมีลักษณะดังนี้
> ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
> ต้องมีตัวอักษรพิเศษอย่างน้อย 1 ตัวเช่น * # @ ^ เป็นต้น
> ต้องมีอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กและตัวเลข อย่างน้อย อย่างละ 1 ตัว
> รวมกันแล้วทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 8 ตัว
รหัสผ่านที่นิยมใช้และจำง่ายคือ *ตามด้วยชื่อย่อวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่และต่อด้วยเบอร์มือถือของตัวเอง เช่น *Tbc0868448456 เป็นต้น
คลิกที่ไม่ปกปิดหลังรหัสผ่าน ระบบจะแสดงรหัสผ่านให้ดูเฉพาะหน้านี้และขณะนี้เท่านั้น

- อีเมล ใส่อีเมลที่ใช้งานได้จริงของตนเองให้ถูกต้องทั้ง 2 ช่อง 1 อีเมลสามารถสมัครได้เพียง 1 ผู้ใช้เท่านั้น

- ชื่อ ขึ้นต้นด้วยชื่อนักศึกษาเป็นภาษาไทย ตามด้วย ตัวย่อของวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มเรียน
เช่น สมชาย tbcb หมายถึง สมชาย ไทยบริหารฯกรุงเทพฯ
สมศรี tbck หมายถึง สมศรี ไทยบริหารขอนแก่น
สมปรารถนา tsn หมายถึง สมปรารถนา ทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นต้น

- นามสกุล ใส่นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาไทย

- จังหวัด ให้ใส่ชื่อจังหวัดที่วิทยาลัยของนักศึกษาตั้งอยู่เป็นภาษาไทย

               2

3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ และคลิกที่ สร้าง account ใหม่ ดังรูป

               3

4. หากสมัครแล้วมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขตามจุดที่ระบบแจ้งมาให้เรียบร้อยแล้วคลิกที่ สร้าง accound ใหม่ หากไม่มีข้อผิดพลาดและสมัครได้สำเร็จ ระบบจะแจ้งกลับมาดังรูป

               4

ระบบจะแจ้งว่าส่งข้อมูลมาใน อีเมล ที่สมัครไว้

*** เปิดอีเมลหาข้อมูลการลงทะเบียน ซึ่งอาจจะอยู่ในอีเมลขยะ และคลิก Link มาจะใช้งานได้ทันที หรือหากหาในอีเมลไม่พบให้รอ Admin อนุมัติให้ใช้งานได้ตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่กรอกมา อย่างเร็วภายใน 5 นาที อย่างช้าภายใน 24 ชั่วโมง หากใช้งานไม่ได้ให้แจ้ง Admin ของแต่ละวิทยาลัย เพื่อ Admin ของแต่ละวิทยาลัย Post ปัญหากลับมาในงานของ Admin


1

เข้าสู่ระบบ E-Learning